ทันตกรรมรักษารากฟัน

 

ทันตกรรมรักษารากฟัน
 
           การรักษารากฟัน เป็นกระบวนการรักษาฟันที่มีการติดเชื้อภายในโพรงประสาทฟันและคลองรากฟัน ซึ่งสาเหตุโดยส่วนใหญ่มาจากฟันผุ จะช่วยกำจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่างๆ ทำให้สามารถเก็บรักษาฟันไว้ใช้งานต่อไปได้ โดยไม่ต้องถอนทิ้งและใส่ฟันปลอมทดแทน
 
           ​โพรงประสาทฟันและคลองรากฟันนั้น เป็นช่องว่างทางภายภาพที่อยู่ภายในฟัน ซึ่งเป็นที่อยู่ของเส้นเลือด เส้นประสาท เนื้อเยื่อและเซลล์ต่างๆที่มาเลี้ยงฟันซี่นั้นๆ
​วิธีการรักษารากฟัน ประกอบด้วยขั้นตอนการกำจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อในโพรงประสาทฟันและคลองรากฟัน ตามด้วยการตกแต่งและทำความสะอาดคลองรากฟันด้วยเครื่องมืออันเล็กๆลักษณะคล้ายตะไบ และล้างทำความสะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อ และอุดคลองรากฟันที่สะอาดแล้วด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องทำหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อและความซับซ้อนของคลองรากฟันซี่นั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลา 2 ถึง 3 ครั้ง จนกว่าไม่มีอาการ หนองแห้ง และแน่ใจว่าสามารถกำจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกตกค้างได้หมด
 
 ​​​จุดเด่นทันตกรรมรามาฯ
 
​          เนื่องจากงานทันตกรรมรามาฯ มีเครื่องมือรักษารากฟันที่ทันสมัย ทั้งกล้อง microscope, ultrasonic และ เครื่องมืออุดคลองรากฟันแบบฉีด เป็นต้น จึงเพิ่มศักยภาพในการรักษารากฟันให้กับผู้ป่วยโรคทางระบบที่มีความรุนแรงและซับซ้อน อาทิ โรคฮีโมฟีเลีย โรคหัวใจ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือผู้ป่วยที่ทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการมีเลือดออกภายหลังถอนฟัน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย กระบวนการในการเตรียมตัวผู้ป่วยเหล่านี้ในการถอนฟันอีกด้วย และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้มีฟันไว้ใช้เคี้ยวอาหารต่อไป
​ทางทันตกรรมรามาฯ มีผู้ป่วยโรคทางระบบที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาราฟันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถไปรับการรักษาที่อื่นได้ จึงเป็นเหตุให้งานรักษารากฟันส่วนใหญ่เน้นให้การรักษากับผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นหลัก