หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา