หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต