สงกรานต์ชื่นชีวา ชาวรามาสุขใจ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย ปี2561 นี้ ทางงานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามร่วมกับหน่วยงานอื่นของโรงพยาบาล ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์ชื่นชีวา ชาวรามาสุขใจ" และเป็นที่น่ายินดีที่ในปีนี้ ทพญ.พัทธ์ธีรา เวียงธีรวัฒน์ หรือหมอแพร ได้รับตำแหน่งรองอันดับสามในการประกวดเทพีสงกรานต์รามาธิบดี พร้อมกันนี้ทันตแพทย์ในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุขเนื่องในโอกาสสงกรานต์ประจำปี 2561 นี้ด้วย