นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

ยาพ่นจมูก (Nasal spray)

Volume: 
ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2560
Column: 
Rama RDU
Writer Name: 
ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 30