สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ความภาคภูมิใจของชาวรามาธิบดี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ความภาคภูมิใจของชาวรามาธิบดี
Volume: 
ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2560
Column: 
Rama Comic
Writer Name: 
เมาแมวเหมียว
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 30