ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน
Volume: 
ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2560
Column: 
Rama Update
Writer Name: 
ภาพ : ชมรมถ่ายภาพรามาธิบดี, อาทิตย์ โสลี
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 30