ใคร ทำอะไร ที่ไหน

Volume: 
ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2560
Column: 
Rama Update
Writer Name: 
ภาพ : ชมรมถ่ายภาพรามาธิบดี, อาทิตย์ โสลี

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 30