นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

เปลี่ยนรองเท้าแก้รองช้ำได้จริงหรือ?

Volume: 
ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2560
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
นายแพทย์สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 30