นิตยสารทุกฉบับ
รวมนิตยสาร
บทความประจำ
เลือกดูบทความจากทุกเล่ม
ค้นหาบทความ
ค้นหาจากหัวข้อ

You are here

Medical Simulation Room

Volume: 
ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2560
Column: 
Education Talk
Writer Name: 
ทิพย์สุดา ตันเติมเกียรติ

Medical Simulation Room

นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว การเรียนภาคปฏิบัติน่าจะเป็นการเรียนรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนเคยเจอใช่มั้ยคะ ในชั้นเรียนของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีก็มีวิชาให้นำความรู้ทางการแพทย์มาปฏิบัติเสมือนจริง โดยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในห้อง Medical Simulation Room ณ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองค่ะ

คอลัมน์ Education Talk ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุเทน ปานดี อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สอนหลักสูตร RamathibodiPediatric Medical Simulation Program มาแนะนำห้องเรียนภาคปฏิบัตินี้ให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ

อาจารย์อุเทนเล่าให้ฟังว่า Medical Simulation Room เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จุดเด่นของห้องเรียนนี้คือ การรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่เจอไม่บ่อย แต่มีความเสี่ยงสูง (Low Frequency–  High Risk) เพราะหากเป็นสถานการณ์จริงต้องทำการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยก่อน จึงทำการสอนไม่สะดวก แต่ห้องเรียนนี้ทำให้ผู้สอนสามารถสอนได้ในที่ปลอดภัยและนักศึกษาเรียนรู้ได้หลายกรณี (Save Environment) ซึ่งสามารถแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ทันที (Real Time) โดยแบ่งหุ่นจำลองเป็น 4  ห้อง ได้แก่ หุ่นผู้ป่วยเด็กเล็ก หุ่นผู้ป่วยเด็กโต หุ่นผู้ป่วยผู้ใหญ่เพศชาย และหุ่นผู้ป่วยผู้ใหญ่เพศหญิง

Medical Simulation Room

Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 30