นิตยสารทุกฉบับบทความประจำค้นหาจากหัวข้อสมัครสมาชิก

You are here

เมื่อมีคนถามฉันว่าทำไมถึงอยากเป็น “ครูแพทย์” ?

Volume: 
ฉบับที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2560
Column: 
Easy Living
Writer Name: 
ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาภายในฉบับที่ 30