แนะนำหลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารศัลยศาสตร์ (10/06/64)