ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราว ช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท...

 

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จะดำเนินการปิดปรับปรุงพื้นที

 

โรงพยาบาลรามาธิบดี เลื่อนการฉีดวัคซีน astraZeneca เข็มที่ 2 

 

เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอ...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ (คลินิกนอกเวลาราชการ) เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม...

 

ชอลดการให้บริการผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนหรือวิกฤตเท่านั้น

 

ผู้รับบริการศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นสามารถจอดรถได้ที่สถานที่ที่กำหนด

 

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น ปิดปรับปรุงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2564 

 

ประกาศ เปิด - ปิด บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

 

ประกาศ เปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันเฉลิมพนะชนมพรรษา สมเ...

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชกรรมฟื้นฟู ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันที่ 27 เมษายน - 30 พฤษ...

 

ขอเชิญผู้รับบริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2564
4 สายพันธ์ (A/H1N1, A/H3N...