ขอเชิญบุคลากรชาวรามาธิบดีและผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมฟังบรรยาย โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาส วัดพระบาท...

 

ปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

ปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยพิเศษ

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบริจาคอวัยวะและดวงตา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพร...

 

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ประจำปี 2563

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีการ  จะทำการซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 256...

 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำ...

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ใ...

 

เชิญชวนบุคลากรและผู้รับบริการ ร่วมงานลอยกระทงกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563...

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ใน...

 

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...