ยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ สิทธิรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป