ขอใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโควิท-19 ทุกรณี ได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ  ณ ศูนย์บริการทา...

 

ประกาศ เปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพ...

 

เปิดจองสิทธิ 4 ช่องทาง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

ขอความร่วมมือ ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจตามนัด คัดกรองความเสี่ยง COVID-19 ผ่านช่องทาง Rama App ในวันนัดหมาย...

 

ลดให้บริการผ่าตัด เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระ...

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนังและหน่วยตรวจเวชสำวางและศัลยกรรมตกแต่ง ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาร...

 

ขอเชิญบุคลากรชาวรามาธิบดีและผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมฟังบรรยาย โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาส วัดพระบาท...

 

ปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

ปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยพิเศษ

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบริจาคอวัยวะและดวงตา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพร...

Pages