บริการเจาะเลือดถึงบ้านคุณ บริการเจาะเลือดถึงบ้านคุณ สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ไม่เดินทาง

 

rama app : กด เลือก จ่าย เจาะ(เก็บ) ช่องทางบริการสำหรับนัดเจาะเลือด/เก็บสิ่งส่งตรวจ อีกหนึ่งช่องทางใหม่ของก...

 

สิทธิรักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ งดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันที่ 20-23 ตุลาคม 2566

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา  โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันคล้ายวันสวรรค...

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ใ...

 

ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราว คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิ...

 

ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราว คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้...

 

ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิ...