ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันจักรี และวันหยุดราชการ

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิติ์ เนื่องในวันจักรี...

 

 ผู้ใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานคร  การเปลี่ยนแปลงนโยบายแนวทางการรับส่งต่อผู...

 

ศูนย์โรคการนอนหลับ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2024 "นอนหลับสมด...

 

Rama App ง่ายครบจบใน App เดียว สามารถดูรายการ นัดหมาย ยืนยันตัวตน เจาะเลือด ใบเติมยา ขอนัดตรวจใหม่ ทำประวัต...

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชาและวันหยุดราชการ

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบ...

 

การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากกองทุนสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนการเบิกจ่าย กรณีผู้รับบริการขอให้แพทย์สั...

 

ตารางเดินรถ อาคารจอดรถรามาธิบดี-พลังงานบริสุทธิ์ ประจำวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-18.30 น. และวันเสาร์-อาทิต...

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่และวันหยุดราชการ

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบ...

 

ประกาศ ปิดให้บริการอาคารจอดรถราชตฤณมัยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สนามม้านางเลิ้ง) ตั้งแต่วันที่...