ท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการสงสัยโควิท-19 และต้องการมาตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติดังต้อไปนี้...

 

เรียนผู้รับบริการตรวจ Covic - 19 โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งผลตรวจ COVID-19 

 

ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วน แจ้งความประสงค์เลื่อนนัดหรือการตรวจทางไกล ก่อนถึงวันตรวจอย่างน้อย...

 

เรียนผู้รับบริการตรวจ COVIC-19 ขอแจ้งผลตรวจ COVIC-19 เฉพาะผลตรวจไม่พบเชื้อทาง SMS

 

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน ในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วน แจ้งความประสง...

 

ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันจักรี วันหยุดราชการกรณีพิเศษ และวันหยุดสงกรานต์ ...

 

ปิดให้บริการห้องผ่าตัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 - 15 เมษายน 2564

 

ปิดให้บริการตรวจความหนาแน่นของกระดูก(BMD)สำหรับผู้ป่วยพรีเมียมคลินิก ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์...

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 5 - 7 พฤษภา...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 1 -12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารหล...

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 2-3 เมษายน 2564

 

ปิดบริการคลินิกในเวลาราชการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 26 มีนาคม 2564