เชิญชวนบุคลากรและผู้รับบริการ ร่วมงานลอยกระทงกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563...

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ใน...

 

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

 

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล...

 

ประกาศ ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลางปรับอัตราเบิกจ่าย

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
 

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด...

 

ปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563และวันที่ 9 ตุลาคม 2563
 

 

ปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563และวันที่ 9 ตุลาคม 2563
 

 

ปิดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.00 - 20.00 น.