ขอเชิญร่วมงาน วันวัณโรคโลก วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์