หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม งดให้บริการในเวลา 08.00 - 16.00 น. วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566