ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ปิดให้บริการคลินิกในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เว...

 

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ในว...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ขอปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการในวันที่ 23  พฤศจิ...

 

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. วันที่ 1...

 

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561...

 

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนังหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งปิดให้บริการนอก...

 

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งปิดให้บริการวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่...

 

ประกาศปิดบริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

ประกาศปิดบริการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

ประกาศปิดบริการช่วงวัดหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 และวันปิย...

 

ประกาศปิดปรับปรุงศูนย์อาหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกาย...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 23 และ 30 พฤศจิกายน 2561