กรมบัญชีกลางปรับอัตราเบิกจ่าย ปี 2561

 

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ในวันที่ 29 ธันวามคม 2560 - 2 มกราคม 2561

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก(คลินิกพิเศษนอกเวลา) ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ(คลินิกพิเศษนอกเวลา) ในวันที่ 12 มกราคม 2561

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

 

ประกาศห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ลดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น.

 
Rama appointment พบกับการเปิดตัว Function ใหม่ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพ...
 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบุปผารามวรวิหาร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00-12.30 น. ณ สวนเฉลิ...

 

เชิญชวนบริจาคโลหิต ในวันที่  4-10 ธันวาคม 2560 และวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

 

ประกาศเปิด-ปิด คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น วันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 10 ธันวาคม 2...