เชิญชวนบริจาคโลหิต ในวันที่  4-10 ธันวาคม 2560 และวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

 

ประกาศเปิด-ปิด คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น วันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 10 ธันวาคม 2...

 

ซ้อมหนีไฟ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 15 ธันวาคม 2560

 

กิจกรรมเบาหวานกับผู้หญิงเนื่องในวันเบาหวานโลก โดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีและสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อแ...

 

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

 

 

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

 

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

 

 

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

 

งานบริจาคอวัยวะและดวงตา วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 

กิจกรรม "หยุดการเกิดแผลกดทับ" วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์ส...

 

งานเบาหวานและผู้หญิง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

Pages