ประกาศปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ และวันรามาสามัคคี ในวันที่ 5,10 และ 20 ธันวาคม 2562