โครงการฉีกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2561 สำหรับประชาชนทั่วไป มีผู้มารับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว

 

ประกาศปิดชั่วคราว หน่วยผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 และวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561...

 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2561 (สำหรับประชาชนทั่วไป) วันที่ 18-30 มิถุนายน 2561 ณ โถงงเฉลิมพระเกียรติฯ...

 

ประกาศงดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่  26-27 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศงดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการและคลินิกพรีเมี่ยม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศ เปิด-ปิด เนื่องในวันพืชมงคล 14 พฤษภาคม 2561 และวันวิสาขบุชาของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การ...

 

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง

 

กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิ์ การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว

...
 

ประกาศ เปิด-ปิด เนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561 ของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์ก...

 

ประกาศ เปิด-ปิด เนื่องในวันจักรี ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแ...

 

ประกาศ กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว...

 

ประกาศปิดชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ปิดให้บริการวันที่ 21 - 23...

Pages