ประกาศ เปิด-ปิด เนื่องในวันจักรี ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแ...

 

ประกาศ กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว...

 

ประกาศปิดชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ปิดให้บริการวันที่ 21 - 23...

 

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม เนื่องในวันมาฆบูชาในวันพฤหัสบดีที่ 1...

 

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลดโรคอ้วน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็...

 

กิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 “ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง”  เมื่อวันที่ 13 กุม...

 

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น.

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. และใ...

 

ประกาศปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 21 มกราคม 2561

 

เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี