ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562