ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้รับบริการทุกท่านร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ฌรงพยาบาลรามาธิบดี