ประกาศปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563