ขอเรียนเชิญบุคคลากรชาวรามาธิบดีและผู้รับบริการทุกท่านร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พระกิตติวิมลเมธี วัดบุปผารามวรวิหาร วันวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 - 13.00 น.