ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น.