เชิญร่วมกิจกรรม "วันโลกหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี