ประกาศปิดบริการช่วงวันหยุดคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันมาฆบูชาและวันสอบแพทย์ ศรว