ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เเด่ นายอุทัย เกิดแก่น และ นางเปรมฤทัย วงศ์ทับแก้ว

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมฉัฐยา จิตประไพ ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์