วิทยากรบรรยาย “ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตของคนทำงาน"

อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ออฟฟิศซินโดรม โรคฮิตของคนทำงาน” วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา