ผศ. พญ.มลรัชฐา ภาณุวรรณากร ในนามของ คุณแม่กิมเฮียะ พิทักษ์เจริญ มอบเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 1 เครื่อง

ผศ. พญ.มลรัชฐา ภาณุวรรณากร  ในนามของ  คุณแม่กิมเฮียะ พิทักษ์เจริญ มอบเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 1 เครื่อง (มูลค่า 200,000 บาท)
เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ. นพ.พรชัย สิมะโรจน์  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ โถงอาคารบริหาร ชั้น 1