งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 "เพราะคิดถึง จึงมาหา" Cool blue party…Let’s be cool วันเสาร์ที่ 17 กันย...

 
งานปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565 (RIAC2022)

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
องค์การอนามัยโลกประกาศมอบรางวัลระดับโลกแก่ 2 บุคลากรสาธารณสุขไทย

ขอแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล
จากองค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO)
...

 
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สัมภาษณ์ 3 นักวิทยาศาสตร์ของโลก

ฃมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สัมภาษณ์ 3 นักวิทยาศาสตร์ของโลก เรื่อง พลิกโฉมการรักษา ด้วยวิวัฒนาการล้ำยุค กับนักวิทยาศา...

 
ปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564

ปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564