งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566

ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์รามาธิบดี และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วม
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566 "คืนสู่เหย้ารามาธิบดี บ้านหลังนี้มีแต่ให้" Ramathibodi in my heart 
และ งานเสวนา "Unveiling the Wellness Beyond Medical Practice" 

แพทย์รามาธิบดีไม่ได้มีดีเฉพาะความเป็นเลิศในด้านการรักษา 
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566  เวลา 15.00-21.30 น.  
ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 และ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี 
เจ้าภาพโดย : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3, 13, 23, 33,และ43