Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2024

Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2024
วันที่ 9-10 กันยายน 2567 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์ราาธิบดีอาวุโส ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ชั้น1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสต...

 
ทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 23

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ณ โรงพยาบาลบางละมุง-สวนนงนุชพฤกษศาสตร์ จ.ชลบุรี 

 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 22

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ จังหวัดอ่างทอง 

 
งานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพท...

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566  เวลา 17.30-21.30 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโ...

 
งานเสวนา "Unveiling the Wellness Beyond Medical Practice"

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566  เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ...

 
ปาฐกถารจิต บุรี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Plenary room (ห้องไทยจิตรลดา1) โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีน...

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ "พี่พบน้อง...เพื่อนพ้องพบกัน"

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล