ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีอาวุโส ประจำปี 2567

 
ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีอาวุโส ประจำปี 2567
             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความห่วงใยในสุขภาพอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีอาวุโส โดยมอยหมายให้สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีประสานงานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 ,ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/ H3N2 ,ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria ,ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 ระหว่างเวลา 08.00 - 14.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล