งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2565 "เพราะคิดถึง จึงมาหา" Cool blue party…Let’s be cool วันเสาร์ที่ 17 กันย...

 
ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับอาจารย์แพทย์อาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์ราาธิบดีอาวุโส ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ชั้น1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสต...

 
ทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 23

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ณ โรงพยาบาลบางละมุง-สวนนงนุชพฤกษศาสตร์ จ.ชลบุรี 

 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 22

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ จังหวัดอ่างทอง 

 
งานศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4 ครบ 50 ปี หลังสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพท...