ภาพบรรยากาศงานปีใหม่ 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพบรรยากาศงานปีใหม่ 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-14.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี