งาน "Happy Retirement Prof.Sirintara Singhara Na Ayughaya" ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า

จัดงาน "Happy Retirement Prof.Sirintara Singhara Na Ayughaya" ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์