งานสัมมนาศูนย์รังสีวิทยา 16-18 พ.ค. 57 กาญจนบุรี

งานสัมมนาศูนย์รังสีวิทยา 16-18 พ.ค. 57 กาญจนบุรี

 

 

 >>>ภาพบรรยากาศงานสัมมนาศูนย์รังสี  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 16-18 พ.ค. 57 กาญจนบุรี <<<

ศูนย์รังสีวิทยา ร่วมใจพัฒนางาน ให้บริการเป็นเลิศ