งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุวัธนา เวลา 12.00 - 13.00น.

ภาพบรรยากาศงานเกษียณปี 2561 >>คลิก<<