ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา  เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) 
 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน
01 หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  จำนวน 3 คน
02 หลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  จำนวน 1 คน
     

 

โดยสมัครทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 - 17 เมษายน 2565 
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

กำหนดสัมภาษณ์

  อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

   วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ที่ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2

  อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

  วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 9.00-11.00 น. แบบ Online ด้วยระบบ Zoom

หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอรทัย ปะโนรัมย์  โทร. 02-201-1212 หรือ 098-827-4499