ขอแนะนำ  RAMAAI chatBot ผู้ช่วยใหม่ในการวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจาก COVID-19

“RAMAAI” หรือ “ระไม” เป็น artificial intelligence ที่ใช้หลักการ deep learning ในการพัฒนาด้วยชุดข้อมูลของคนไทย ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาวิศวรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน ในรูปแบบ chatBot ผ่านทาง Line application โดยจะเป็นผู้ช่วยใหม่ของแพทย์ในการวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจาก COVID-19 และได้เปิดให้บริการให้คำปรึกษาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถใช้งานได้ผ่านทาง: https://line.me/R/ti/p/%40183zxcjl

หรือ

Add friend ผ่านทาง QR code

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297