ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 2 ปี) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 2 ปี) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2566 

 

 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน
  แพทย์ประจำบ้าน (เริ่มรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565)  
01 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  20 คน
02 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 4 คน
03 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2 คน
  แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 2 ปี)  (เริ่มรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565)  
01 อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 5 คน
02 อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 3 คน
03 อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว 3 คน
04 อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท 3 คน

 

โดยสมัคร 2 ทาง ทั้งเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และเว็บไซต์ของแพทยสภา
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in
http://www.tmc.or.th/tcgme

มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
-    สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย  คุณสุภาภรณ์ โต๊ะสำลี  โทร. 0-2201-1212
-    สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  คุณขวัญเรือน กันหาวัน  โทร. 0-2201-2295
-    สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  คุณอรุณ เที่ยงแท้   โทร. 0-2201-0244
-    อนุสาขา  (ทุกหลักสูตร)    คุณอรทัย ปะโนรัมย์  โทร. 0-2201-1212