ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ภาควิชารังสีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ภาควิชารังสีวิทยา

ดังรายนามต่อไปนี้

1. ศ.คลินิก พญ. เจียมจิตร ตปนียากร        สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย

2. คุณศกุนตลา ศรีอุดม                         สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย

3. คุณชาญวิทย์ ประเสริฐศิลปกุล             สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย

4. คุณชนก โพธิ์พืช                               สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย

5. คุณบุญมา ยอดวิเชียร                         สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย

6. คุณสายหยุด เถาลัดดา           สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

7. คุณสุชาดา ยศสมบัติ                     สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์