ขอเชิญบุคลากรรามาธิบดี ภาควิชารังสีวิทยา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2565

ขอเชิญบุคลากรรามาธิบดี ภาควิชารังสีวิทยา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. - 14.00 น. ณ หน้าห้องประชุม อารี วัลยะเสวี

 

 

ท่านสามารถเข้าร่วมงานผ่านทาง Cisco webex Meeting โดย Scan QR Code ด้านล่างนี้